Funding from Innovation Norway

We have received funding from Innovation Norway for optimalization of our calibration method. In this project we will develop a one-stop-calibration method which is fast, robust and user friendly. The project period for project KALISC II will be from 2020-2023.
Sensocure er Gasellebedrift

Sensocure er Gasellebedrift

Sensocure er en av de 3484 norske bedrifter som kan kalle seg for Gaselle-bedrift 2019. For å komme på DNs gaselleliste, må bedriften de siste fire årene ha:- hatt omsetning over én million kroner- levert godkjente regnskaper- minst doblet omsetningen- hatt positivt...
Sensocure blant Norges raskest voksende

Sensocure blant Norges raskest voksende

Deloitte Norges Technology Fast 50 er en rangering av Norges 50 raskest voksende teknologiselskaper, basert på omsetningsvekst gjennom de siste fire årene. Vi er stolte av å være på den endelige listen over Fast 50 for 2019! Les mer om Fast 50
Fremtidens medisinske produksjonsteknologi

Fremtidens medisinske produksjonsteknologi

Sensocure, Medistim og GE Vingmed Ultrasound har fått innvilget prosjektstøtte fra programmet BIA Helse hos Norges forskningsråd. Prosjektet er ett av tre prosjekter som har nådd frem i konkurransen om støtte, med prosjektet «Advanced Manufacturing Technologies for...
Multisense

Multisense

April 2017: Sensocure won a regional research grant from «Oslofjordfondet» for its Multisense project. The subject of research in this project is integration of sensors for real-time and remote measurement of vital signs, including PCO2. Such sensors have the...