Fremtidens medisinske produksjonsteknologi

Fremtidens medisinske produksjonsteknologi

Sensocure, Medistim og GE Vingmed Ultrasound har fått innvilget prosjektstøtte fra programmet BIA Helse hos Norges forskningsråd. Prosjektet er ett av tre prosjekter som har nådd frem i konkurransen om støtte, med prosjektet «Advanced Manufacturing Technologies for...
New location

New location

On January 1st 2017 Sensocure moved into its new facilities at Skoppum. The facility is in a new building of approximately 1000 square meters constituting a new wing of Langmyra 11. Here we can continue developing our product in a 300 square meters’ cleanroom class 6,...