Gjennom «Innovasjonsprosjekt i næringslivet», finansierer Norges Forskningsråd prosjekter med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter, som skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og for norsk næringsliv generelt. Sensocure har vunnet frem i den harde konkurransen om forskningsstøtte, og vår CANARY prosjekt har fått bevilgning for å utvikle et helt nytt pasientovervåkningssystem. Den vi muliggjøre tidlig deteksjon av karbondioksid (CO2) oppbygging i kroppen, noe som indikerer en kritisk tilstand for pasienten. Eksempler er potensielt livstruende tilstander som sepsis, hypovolemisk sjokk (akutt blodtap), kardiogent sjokk (hjertesvikt), eller kritisk forverring av alvorlige kroniske eller akutte luftveissykdommer som KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) eller COVID-19. For disse pasientene kan tidlig diagnose og behandling, som et resultat av pCO2-overvåking, forbedre dramatisk prognosen og redde mange liv.

Sensocure vil gjennomføre prosjektet i samarbeid med SINTEF Digital, avdeling for smarte sensorsystemer og med Oslo Universitetssykehus, ved Medisinsk Teknisk Virksomhet (OUS MTV). Et nasjonalt og internasjonalt nettverk av partnere og underleverandører vil bli brukt.