Gjennom BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) finansierer Norges Forskningsråd prosjekter som skal gi høy verdiskaping både for de deltagende bedriftene og for samfunnet. Sensocure var en av søkerne til høstens utlysning, og har nådd frem med sin søknad.

Prosjektet BioAlert skal føre til et helt nytt og unikt produkt, utviklet av Sensocure. BioAlert vil være et håndholdt instrument som på en enkel måte kan måle tilstanden til et organ og deler av dette, En kirurg vil kunne bruke dette under en operasjon på et sykt organ for enklere å kunne vurdere hvilke deler av organet som bør fjernes, og hvilken del som vil forbli friskt.

Risikofylt kirurgi

Operasjoner i bukhulen utgjør en stor del av kirurgisk virksomhet i hele verden og er ofte risikofylt kirurgi på veldig syke pasienter. Alvorlige kirurgiske inngrep kan føre til alvorlige komplikasjoner eller til og med tap av liv etter operasjonen. En hovedårsak til komplikasjoner etter slik kirurgi er at man under operasjonen ikke har gode verktøy til å vurdere tilstanden til tarm og andre organer, og til å sjekke om kirurgien er god nok.

For eksempel vil det ved kritisk lav blodtilførsel til tarmen være vanskelig å vurdere hvilken del av tarmen som må fjernes, og hvilke deler som vil hente seg igjen og derfor ikke må fjernes. Med dagens metode er treffsikkerheten bare i overkant av 50%. Derfor fjernes sikker død tarm, pasienten legges på intensivavdelingen og re-opereres etter 1-3 dager for å fjerne eventuelt gjenværende død tarm. Pasienten kan da utvikle alvorlige komplikasjoner som sepsis og multiorgansvikt med høy dødelighet.

Et annet eksempel finner man ved kreftoperasjoner på bukspyttkjertel og tarm. Her kan anastomen (skjøting av tarm til tarm eller tarm til organ) være utett, slik at det lekker ut tarmsaft i bukhulen. Slik lekkasje kan føre til alvorlig bukhinnebetennelse, sepsis og død. Med BioAlert kan man under operasjonen fastslå om kirurgien er god nok.

«Det er stort behov for nye metoder og verktøy for å kvalitetssikre kirurgien og unngå at alvorlige komplikasjoner utvikler seg. Sensocure utvikler BioAlert slik at definitiv kirurgi kan gjøres ved første inngrep. I tillegg kan BioAlert også brukes for å vurdere tilstanden til organer som skal transplanteres», sier teknisk direktør Stein Ivar Hansen ved Sensocure.

Berit Brosvik, Leder for produktutvikling i Sensocure, sier om BIA-støtten: «Det er et kvalitetsstempel å få BIA-støtte. Vi gleder oss til å jobbe med dette prosjektet og har store forventninger til vårt produkt».

Sensocure har et nært samarbeid med Oslo Universitetssykehus i dette prosjektet.

Se også omtale i Vestviken24